Tag Archives: ถังบำบัดน้ำเสีย

3 ข้อควรรู้ ใช้ถังบำบัดน้ำเสีย ต้องสูบส้วมไหม

ถังบำบัดน้ำเสีย

3 ข้อควรรู้  ใช้ถังบำบัดน้ำเสีย ต้องสูบส้วมไหม เจ้าของบ้านหลายคนที่เคยอยู่อาศัยในบ้านหลังเก่า อายุเกินกว่า 20 ปี อาจคุ้นชินกับการเรียกใช้บริการดูดส้วมเมื่อเกิดปัญหาส้วมเต็ม ต่อมาเลยย้ายมาอาศัยในบ้านหลังใหม่ซึ่งมีระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บางคนเจอปัญหากดชักโครกไม่ลงในขณะที่บางคนใช้ห้องน้ำได้ราบรื่นดี แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด คนที่ใช้ถังบำบัดน้ำเสียมักจะมีคำถามว่า ควรเรียกใช้บริการดูดส้วมเหมือนเช่นเคยหรือไม่ วันนี้แอดมินมีคำตอบมาให้ค่ะ อันที่จริงแล้วการดูดส้วมนั้นจะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบดั้งเดิม คือระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม โดยการทำงานของบ่อเกรอะ-บ่อซึม น้ำเสียและกากของเสียจะไหลไปยังบ่อเกรอะก่อน กากของเสียจะตกตะกอนอยู่ในบ่อเกรอะและมีจูลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย ส่วนน้ำจะไหลต่อไปยังบ่อซึมแล้วค่อยๆซึมออกสู่ดิน แต่หากดินในบริเวณนั้นมีน้ำใต้ดินอยู่มาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำในบ่อซึมจะซึมออกไม่ได้ ทำให้บ่อทั้งสองเต็ม จึงต้องดำเนินการสูบส้วมออก เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ในปัจจุบันบ้านหลังใหม่ๆมักใช้ระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งกากของเสียจะตกตะกอนไปที่ก้นถังบำบัด และมีจูลินทรีย์ย่อยสลาย ส่วนน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียโดยจูลินทรีย์แล้วจะถูกปล่อยไปยังน้ำสาธารณะ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจึงมีโอกาสเต็มได้ยาก อย่างไรก็ตาม ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปอาจเต็มได้เช่นกัน โดยมีข้อสังเกตดังนี้นะคะ 1. ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กเกินไป หากถังบำบัดน้ำเสียมีขนาดเล็กเกินไป ไม่สัมพันธ์กับปริมาณการใช้งาน ถังบำบัดน้ำเสียมีขนาดไม่เหมาะสม ให้ลองคำนวณขนาดถังบำบัดน้ำเสียได้จากสูตร ถังบำบัดน้ำเสีย จำนวนผู้อยู่อาศัย ปริมาณการใช้น้ำต่อวัน หากถังบำบัดน้ำเสียมีขนาดเล็กเกินไป จากที่คำนวณได้ อาจพิจารณาเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียใหม่ก็ได้ค่ะ 2. มีจูลินทรีย์น้อยเกินไป เนื่องจากมีการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นกรดหรือด่างรุนแรง ในโถสุขภัณฑ์บ่อยๆ ทำให้จูลินทรีย์ตายไปเยอะ จนย่อยสลายกากไม่ทันกรณีที่จูลินทรีย์มีไม่เพียงพอ ซึ่งสังเกตได้จากกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น การแก้ไขได้โดยการเติมจูลินทรีย์ลงในถังบำบัดน้ำเสียโดยตรง […]