โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมัน ปตท ฉะเชิงเทรา

โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมัน ปตท ฉะเชิงเทรา