โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมันเอสโซ่ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์

โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมันเอสโซ่ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์