โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/57ก โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/57ก โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย