ก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ,อาคารโรงฝึกงาน,อาคารโรงฝึกงาน,อาคารศูนย์วิทยบริการ, อาคารแฟลตที่พักอาศัย

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จ.สระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จ.สงขลา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จ.ลำพูน

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเทคนิคตราด จ.ตราด

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ.สระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยการอาชีพเซกา จ.บึงกาฬ

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรีมย์ จ.บุรีรัมย์

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จ.ขอนแก่น

จัดส่ง Transfer Pump EBARAโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ
วิทยาลัยเทคนิคหนองแค จ.สระบุรี

จัดส่ง Transfer Pump EBARA โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ.สระบุรี

จัดส่ง Transfer Pump EBARAโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ
วิทยาลัยเทคนิคตราด จ.ตราด

จัดส่ง Transfer Pump EBARAโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ
วิทยาลัยเทคนิคตราด จ.ตราด

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ216ล./57-ก โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ212ล./57-ก สูง 2 ชั้น / 3 ชั้น

ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง จ.กาญจนบุรี

ร.ร.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ร.ร.บรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม

ร.ร.บ้านหนองนาคา จ.อุดรธานี

ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

ร.ร.อนุบาลบ้านแพง จ.นครพนม

ร.ร.โซ่พิสัยพิทยา จ.บึงกาฬ

ร.ร.สามโก้วิทยา จ.อ่างทอง

ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ร.ร.ลองวิทยา จ.แพร่

ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา จ.กาญจนบุรี

ร.ร.บ้านนามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู

ร.ร.วัดหนองตางู จ.นครสวรรค์

ร.ร.อนุบาลพรรณนานิคม จ.สกลนคร

ร.ร.วังทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก

ร.ร.บ้านม่วงวิทยาคม จ.สกลนคร

ร.ร.บ้านนานายกพิทยากร จ.นครนายก

ร.ร.บ้านด่าน จ.อุบลราชธานี

ร.ร.โนนสังวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ318ล.และ324ล.

ร.ร.อนุบาลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

ร.ร.กุดชุมวิทยาคม จ.ยโสธร

ร.ร.ลือคาหาญวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

ร.ร.บ้านเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

ร.ร. วัดบ้านดอน จ.ระยอง

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จ.ขอนแก่น

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร

โรงเรียนวัดบ้านดอน จังหวัด ระยอง

สถานีบริการน้ามัน

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน PT พานทอง จังหวัด ชลบุรี

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน ESSO อมตะนคร จังหวัดชลบุรี จัดส่ง Booster Pump set “EBARA”

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน ESSO เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดส่ง Booster Pump set “EBARA”

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน ESSO อมตะนคร จังหวัดชลบุรี จัดส่ง ถังเก็บน้าบนดิน (Big Tank)

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน PT สาขาประจันตคราม จังหวัด ปราจีนบุรี
โคร

โครงการก่อสร้าง ส่วนต่อเติมปั๊มน้ามัน ปตท.แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน ESSO พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน ปตท.คลองหลง จังหวัด ปทุมธานี

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามันบางจาก.องครักษ์ จังหวัด นครนายก

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน ESSO บางเลน

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน PT บางประอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน Shell บางเลน จังหวัด นครปฐม

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน Shell จังหวัด สมุทรสาคร

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน ESSO บ้านนาสาร ปิโตรเลียม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน ปตท. กัลปพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน ESSO บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน ESSO บ้านเก่า จังหวัด ชลบุรี

โครงการก่อสร้าง ปั๊มน้ามัน Shell พรแม่ย่า ต้าบล บางมะเดื่อ อ้าเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมันเอสโซ่ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์

โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมัน ปตท ฉะเชิงเทรา