OUR PRODUCT

จำหน่ายปั๊มแรงดันสูง Booster pump

Booster Pump คืออะไร?

ปั้มน้ำแรงดันสูง (Booster Pump) คือระบบปั้มน้ำ Booster Pump ที่ทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ Booster Pump สามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้ Booster Pump เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และมีแรงดันน้ำไม่พอ  นิยมใช้กับอาคารที่พัก คอนโดมิเนียมอาคารสำนักงาน   โดยส่วนประกอบหลักของชุด Booster Pump ประกอบด้วย

1. ปั๊มน้ำ

2. Pressure diaphragm tank

3. Control panel

4. Discharge header

5. Check valve

6. Gate valve

7. Pressure switch

8. Pressure gauge

9. Base Plate

หลักการทำงานของ ปั๊มแรงดันสูง Booster Pump

Booster pump ทำหน้าที่ในการรักษาแรงดันให้ระบบ  ดังนั้นเมื่อมีการเปิดใช้น้ำในอาคาร  ระดับแรงดันในเส้นท่อจะค่อยๆ ตกลงเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ จากนั้น Pressure switch จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานดูดน้ำเข้าสู่ระบบจากนั้นระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนด Pressure Switch ก็จะสั่งให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ในกรณีที่มีการใช้น้ำมากจนปั้มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทันทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้นตู้ควบคุมปั้มน้ำก็จะสั่งให้ปั้มอีกตัวทำงานเสริมจนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ปั้มจึงจะหยุดการทำงาน โดยทั่วไปในอาคารที่ไม่ใหญ่มากนัก ระบบ Booster Pump ประกอบด้วยปั๊มจำนวน 2 ตัว ด้วยฟังก์ชันสลับ เสริมการทำงาน แต่ถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่จะใช้เป็นปั๊ม 3 ตัว

ลักษณะการใช้งาน Booster Pump

1. Booster pump จ่ายน้ำขึ้นสู่อาคารโดยตรง โดยสูบน้ำจากบ่อพักน้ำใต้ดินเข้าสู่ระบบในอาคารโดยตรง ส่วนมากจะใช้ในอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น ( แล้วแต่ความสามารถของตัวปั้ม )

2. Booster Pump ช่วยเสริมแรงดันในระบบอาคารสูง ทำหน้าที่เสริมแรงดันน้ำในชั้นบนๆ ที่อยู่ติดกับถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าทำให้แรงดันน้ำไม่เพียงพอ