ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ทรงกลม ชนิดฝังใต้ดิน วัสดุทำจาก PE ได้มาตรฐาน กระบวนการบำบัดที่มีคุณภาพ ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับบ้านเรือน อาคาร และสถานที่ต่างๆ ได้รับมาตรฐาน มอก.816-2556  แข็งแรง ทนทาน รับประกัน 15 ปี

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 500 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 500 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 600 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 600 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 800 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 800 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 1000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 1000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 1200 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 1200 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 1600 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 1600 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 2000 | 6000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 2500 | 3000 | 4000 ลิตร

ถังดักไขมัน

ถังดักไขมัน PE  วัสดุทำจาก PE ได้มาตรฐาน  ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับบ้านเรือน อาคาร และสถานที่ต่างๆ ได้รับมาตรฐาน มอก.816-2556  แข็งแรง ทนทาน รับประกัน 15 ปี

ถังดักไขมัน PE

ถังดักไขมัน PE ขนาด 20 ลิตร

ถังดักไขมัน PE

ถังดักไขมัน PE ขนาด 40 ลิตร

ถังดักไขมัน PE

ถังดักไขมัน PE ขนาด 40 ลิตร